FlexiPark utenlandsk mobilnummer / foreign mobile number

Nye brukere med utenlandsk mobilnummer har ikke mulig å opprette bruker selv lengre. En vil ikke lengre få tilsendt engangskode via SMS.
New users with a foreign mobile number can no longer create a user themselves. You will no longer receive a one-time code via SMS. 

For mer informasjon / more information

Aktuelt