Om Sunnmøre parkering AS

Sunnmøre parkering AS drifter og håndhever parkering på privat grunn, i henhold til privatrettslig parkeringsregler.

Selskapet ble etablert i januar 2006, og er heleid av Ålesund parkering AS.


ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag: kl 08.00 - 15.00


KONTAKT OSS

Adresse: Korsegata 4B, 6002 Ålesund 

Tlf: 70 16 21 28 (Ålesund parkering) og 70 16 21 25 (Sunnmøre parkering

Vakttelefon: 414 34 656 E-post: alesund.parkering@alesund.kommune.no


Org. nr. 989549545 

IBAN: NO:  NO71.4202.47.14777 

BIC/SWIFT: SPTRN022, Sparebank1, SMN, Postboks 140 Sentrum, 6001 Ålesund

LOGG INN