P-kort på Meierikaia og Hjelsetgården for år 2021

På grunn av Koronaviruset forlenger vi gyldigheten på p-kortene i sone 3 ved meieriet og på p plassen på Hjelsetgården. Gyldigheten forlenges ut mars 2021. Dette betyr et en ikke trenger å oppsøke kontorene til Ålesund parkering AS for å fornye de tillatelsene/kortene som går ut på dato i årsskiftet. Ålesund parkering vil kontakte alle dette gjelder. Dette gjøres for å redusere muligheten for smittespredning.