FlexiPark utenlandsk mobilnummer / foreign mobile number

Nye brukere med utenlandsk mobilnummer har ikke mulig å opprette bruker selv lengre. En vil ikke lengre få tilsendt engangskode via SMS.
New users with a foreign mobile number can no longer create a user themselves. You will no longer receive a one-time code via SMS. 

Alternativ løsning for oppretting av ny bruker i FlexiPark for utenlandske mobilnummer.

Nye brukere med utenlandsk mobilnummer har ikke mulig å opprette bruker selv lengre. En vil ikke lengre få tilsendt engangskode via SMS. Denne funksjonen blir misbrukt fra tredjepart for å sende ut spam.
Alternativ løsning er å kontakte oss på +47 70 16 21 28 eller hjelp fra parkeringsbetjentene. Vi oppretter brukeren og brukeren kan selv trykke for å tilbakestille passordet sitt. Vi håper at vi kan klare å få til en ny løsning snarlig. Beklager ulempen dette medfører.

New users with a foreign mobile number can no longer create a user themselves. You will no longer receive a one-time code via SMS. This feature is misused by third parties to send out spam.
An alternative solution is to contact us on +47 70 16 21 28 or help from the parking attendants. We create the user and the user can press to reset their password. We hope that we can manage to get a new solution soon. Sorry for the inconvenience this causes.