Parkeringsplasser på Prestebrygga

I uke 34 skal det gjennomføres arbeid på Prestebrygga. Dette medfører at enkelte parkeringsplasser både ved langtidsparkering og avgiftsparkering kan bli sperret av. De som blir berørt av dette skal ha fått informasjon på e-post. Ta kontakt om du ikke har fått denne informasjonen, eller har andre spørsmål.