Priser ( gjeldende fra 1. januar 2024 )

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av Sunnmøre parkering AS.

På våre parkeringsplasser kan du betale med mynt, kort og app/SMS. Apper som kan brukes er FlexiPark og EasyPark.

0 520,-Alle priser er inklusive merverdiavgift. 

Vilkårsparkering (parkering mot avgift)

Prisen står opplyst på hvert enkelt område. Der står også vilkårene for å parkere. 

Korttidsparkering 

Torghallen p-hus


Pr. time   kr 26,-
Pr. døgn  kr 260,-*

Brunholmen p-hus


Pr. time   kr 26,-
Pr. døgn  kr 260,-*

Kremmergården p-hus


Pr. time   kr 29,-
Pr. døgn  kr 290,-*

NMK korttid ute


Pr. time de to første timene kr 35,-
Pr. time utover to timer kr 50,-
Maks p-tid 4 timer. 

NMK p-hus


Pr. time   kr 30,-
Pr. døgn  kr 300,-

Kipervika p-hus


Pr. time   kr 26,-
Pr. døgn  kr 260,-

Kongensgate 34


Pr. time   kr 26,-
Pr. døgn  kr 260,-
Maks p-tid 3 døgn.

*I P-hus med automatisk skiltnummergjenkjenning (ANPR) vil dette være prisen om bilen står parkert over 10 timer. Kjører du ut av huset vil parkeringen bli avsluttet, og du vil ikke få døgnpris.

 

Langtidsleie (priser pr. år)

 

Sankten P-hus  


Unummererte plasser kr 22 140,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 24 540,- pr. 12 mnd.

 

Kremmergården P-hus  

 

Unummererte plasser kr 25 020,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 27 420,- pr. 12 mnd.

 

Brunholmen P-hus  

 

Unummererte plasser kr 18 900,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 21 300,- pr. 12 mnd.

 

Torghallen P-hus  

 

Unnumererte plasser kr 20 520,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 22 920,- pr. 12 mnd.

 

Kipervika P-hus  

 

Unummererte plasser kr 20 520,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 22 920,- pr. 12 mnd.

Klipra P-hus  

 

Unummererte plasser kr 20 520,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 22 920,- pr. 12 mnd.

 

Waterfront P-hus  

 

Unummererte plasser kr 20 520,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 22 920,- pr. 12 mnd.
 

Uteparkering

 

Unummererte plasser kr 14 760,- pr. 12 mnd.

Nummererte plasser kr 17 160,- pr. 12 mnd.

Lading av biler

Pr. kw. time

kr. 4,-.

Husk at du må betale parkeringen separat når du lader i p-hus med nummergjenkjenning (ANPR anlegg).

Ileggelser

Kontrollsanksjon

Parkering på plasser reservert for funksjonshemmede (HC)

kr. 330,-
kr. 660,-

kr. 990,-


Beløpet på kontrollsanksjoner er bestemt av Samferdselsdepartementet. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med konsumprisindeksen (Parkeringsforskriften §8,
5. ledd).