Priser

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av Sunnmøre parkering AS.

På våre parkeringsplasser kan du betale med mynt, kort og app/SMS. Apper som kan brukes er FlexiPark og EasyPark.

Alle priser er inklusive merverdiavgift. 

Vilkårsparkering (parkering mot avgift)

Prisen står opplyst på hvert enkelt område. Der står også vilkårene for å parkere. 

Parkeringshus

Pr. time
Pr. døgn

kr. 25,-
kr. 250,-*

*I p-hus med automatisk nummergjenkjenning vil dette være prisen om bilen står parkert over 10 timer. Kjører du ut av huset vil parkeringen bli avsluttet, og du vil ikke få døgnpris.

Langtidsleie (priser pr. år)

Utendørs parkering 
Kremmergården
Brunholmen
De resterende

kr. 13 980,-.
kr. 20 940,-.
kr. 17 856,-.
kr. 19 440,-.

 

Lading av biler

Pr. kw. time

kr. 4,-.

Husk at du må betale parkeringen separat når du lader i p-hus med nummergjenkjenning.

Ileggelser

Kontrollsanksjon

Parkering på plasser reservert for funksjonshemmede (HC)

kr. 330,-
kr. 660,-

kr. 990,-


Beløpet på kontrollsanksjoner er bestemt av Samferdselsdepartementet. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med konsumprisindeksen (Parkeringsforskriften §8,
5. ledd).