Klage på faktura

Om du får en faktura fra Sunnmøre parkering AS er dette for parkering i et parkeringshus med ANPR (nummergjenkjenning) eller for langtidsleie av parkeringsplass. 

Dersom du anser fakturaen du har fått som feil kan du klage på denne. Da vil en av våre saksbehandlere gå gjennom hele saken. 

Viktig: Kode for å klage på faktura finner du på fakturaen, og den heter "Innloggingskode". 

Klag på faktura her