Arbeidsbiler/Servicebiler

Håndverkere og andre som skal utføre arbeid på avgiftsplasser som håndheves av Sunnmøre parkering AS kan betale med App (FlexiPark/Easy:Park) eller Smartpark+ brikke. Det er et krav at bilen har logo til etablert firma på bilen. Det er ikke nok med lapp eller laminert plakat i vinduet. 

Håndverkere på avgiftsplasser håndhevet av Sunnmøre parkering AS betaler kr. 20,- første time, deretter
kr. 30,-.

Ta kontakt om du skal jobbe i byen og vi vil hjelpe til med å finne det beste alternativet.

Flexipark

EasyPark