Forflytningshemmede (HC)

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse i sin hjemstedskommune. 

På plasser som håndheves av Sunnmøre parkering AS er det vanligvis betaling også for de som har kort for forflytningshemmede. 

Informasjon om dette skal stå på informasjonsskiltet på hver enkelt plass. 

Informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon om HC-kort

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om HC-kort i Ålesund kommune